Referat Generalforsamling 01/09-2020

Referat af generalforsamling i Balle Lokalråd afholdt d. 1.9.2020 kl. 19.00 i Balle Kirkeby Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent. Ole Rasmussen (OR) blev valgt til dirigent. OR konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne burde have været afholdt tidligere på året, men at forsamlingsforbuddet under landets coronalockdown havde forhindret dette. Forsamlingen accepterede dette under påberåbelse af force majeure.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning. Carsten Ørum Skytt (CØS) fremlagde beretning, som også var uddelt i skriftlig kopi. Der henvises til denne (bilag).

Efter fremlæggelsen fremkom der følgende kommentarer:

 1. Tom Ebbe Jakobsen (TEJ) (formand for Hvinningdal Lokalråd) nævnte at de tre lokalråd i Balle, Buskelund og Hvinningdal burde arbejde sammen om en fælles trafikudmelding.
 2. Oluf Eriksen (OE) takkede for støtten til forsamlingshuset inkl. hjælp til praktisk arbejde omkring forsamlingshuset.
 3. Susanne Clausen spurgte til Balles geografiske udstrækning. Jonas Hessler (JH) oplyste følgende: Balle omfatter lokalrådsmæssigt ikke Gubsø, men Dalkvarteret er med, idet lokalrådets område følger skoledistriktet for Balleskolen. Formålet med Fru Clausens spørgsmål var at sikre en opmærksomhed på at alle områder af Balle er repræsenteret. CØS forsikrede om at vi har inviteret i de dele af Balle som aktuelt ikke er repræsenteret. Jan Harder Skovdal (JHS) anførte at vi også via opsætning af midlertidige skilte forsøger at gøre opmærksom på Balle Lokalråds aktiviteter bredt i Balle.
 4. Fru Clausen takkede for bagagerumsmarkedet.
 1. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev omdelt i kopier og kasserer Henrik S. Madsen (HSM) præsenterede det. Se bilag. En mappe indeholdende alle bilag var tilgængelig for gennemsyn på mødet. HSM bemærkede at vi har høje bankudgifter. TEJ delte erfaringer fra Hvinningdal Lokalråd og deres bankaftale. OE forslog at vi kunne bede vores bank om et sponsorat for at gøre lidt op for de høje bankudgifter. CØS anførte at vi har gjort meget for at tjene penge til rådets aktiviteter samtidig med at han opfordrede os til også at bruge nogle af dem. Fru Clausen anførte at når nu vi har overskud, behøver vi måske ikke skrabe flere midler ind.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen idet den person vi havde udset os som revisor måtte melde forfald grundet inhabilitet.

 1. Indkomne forslag. Et forslag om at flytte datoen for generalforsamlingen til senest d. 1. april blev enstemmigt vedtaget.
 2. Suppleringsvalg til lokalrådet. Sture Brock-Mølgaard (SBM) stillede op og blev valgt. Lasse Bak Gustafsson havde på forhånd meddelt sit ønske om valg til lokalrådet og blev valgt. Rådet består herefter desuden af Carsten Ørum Skytt, Henrik S. Madsen, Ole Rasmussen, Martin Nyegaard Wedel, Trine Volf, Kristian Keis, Jan Harder Skovdal og Jonas Hessler. Merete Juul Hansen og Peter Bang Overby havde ønsket ikke at fortsætte i rådet og forsamlingen takkede dem for deres indsats.
 3. Valg af revisor. Fru Clausen forslog at vi kan spørge Morten Harde Clausen om hjælp.
  1. Carsten bad SBM om at præsentere sig hvilket han gjorde. Der blev udvekslet kontaktinformationer for de nyvalgte medlemmer af rådet.

 

Ref. Jonas Hessler, 3.9.2020.

 

Godkendt d. 16.9.2020 ved møde i Balle Lokalråd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *