Geografisk afgrænsning

Balle Lokalråd

Den geografiske afgrænsning af lokalrådene er som udgangspunkt det til enhver tid fastlagte skoledistrikter – for os er det Balleskolen!

Der er en lidt speciel geografisk opdeling af hele Astrid Lindgren området (området til højre for den blå streg hører under Balle Lokalråd)