Aktuelle sager

Lokalplaner

12-035 – Område til lagervirksomhed i Balle

Lokalplanen er under udarbejdelse – Boxit grunden

Image

12-034 – Erhvervsområde i Balle

Sammenlægning af lokalplaner 12-016 og 12-025 med tilføjelse af nyt område. Området ligger ved Gubsø Garage. Der er pt ikke adgang til aktuelt materiale.

12-033 – Rekreative og offentlige formål ved Junibakkevej i Buskelund

Lokalplanen er under udarbejdelse

Image