Velkommen

Velkommen til Balle Lokalråds hjemmeside – AlleForBalle.dk!

Her på siden kan du finde relevante oplysninger om lokalrådets arbejde.

Du kan bl.a. finde oplysninger om arrangementer lokalrådet arrangerer og lokalrådets politiske arbejde.

#AlleForBalle

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

Nyheder

Referat bestyrelsesmøde d. 01/04-2019

2019-04-01 – Konstituerende møde, referat Referat af møde i Balle Lokalråd d. 1.4.2019 Tilstede: Carsten (vært), Trine, Ole, Martin, Jan, Merete, Kristian Afbud: Henrik. Referent: Jonas. Ordstyrer: Carsten. Pkt. 1 Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Referat: Godkendt. Opfølgning: Fremover bedes emner til dagorden meldt ind til Jonas på mail jonas.hessler@gmail.com. Pkt. 2 Dagsorden: Lokalrådets sammensætning Dagsorden: …

Generalforsamling 4/3-2019

Generalforsamling i Balle Lokalråd den 4. marts 2019 – referat Mødet fandt sted i Sognegården, Balle Kirkeby, med ca. 20 fremmødte. Godkendelse af dagsordenen Formand for Balle Lokalråd Carsten Ørum Skytt bød velkommen. Merete Juul Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen …