Velkommen

Velkommen til Balle Lokalråds hjemmeside – AlleForBalle.dk!

Her på siden kan du finde relevante oplysninger om lokalrådets arbejde.

Du kan bl.a. finde oplysninger om arrangementer lokalrådet arrangerer og lokalrådets politiske arbejde.

#AlleForBalle

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

Nyheder

Indkaldelse til Borgermøde

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,   Valg af dirigent Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit, Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden …

Referat for møde i Balle Lokalråd fredag den 10. januar 2020

DAGSORDEN, ordinært lokalrådsmøde, 10. januar 2020 Grønningen 20 fra kl. 17-18.30 med efterfølgende spisning. Godkendelse af dagsorden + opfølgning fra sidst.   Opfølgning fra sidst: Jonas inspicerer det opsatte gelænder ved Rema. Trine tager kontakt til kommunen vedrørende stoppede afløb ved tunnellerne, hvor der ligger meget vand.   Mødedatoer 2020/2021 :                 14/4, 16/9, 12/11, …

Referat for møde i Balle Lokalråd torsdag den 10. oktober 2019

Tilstede: Henrik, Trine, Ole, Martin, Peter, Carsten, Kristian, Merete, Jonas (ref.).  Mødet startede kl. 19.39. Jan ankom kl. 19.53. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat. Herunder opfølgning på punktet: Ungesituationen. Kan det bygges væk – kan det bedres ved dannelse/deltagelse i lokalsamfundet?. Referat: Carsten har spurgt om han må få tid i en …