Velkommen

Velkommen til Balle Lokalråds hjemmeside – AlleForBalle.dk!

Her på siden kan du finde relevante oplysninger om lokalrådets arbejde.

Du kan bl.a. finde oplysninger om arrangementer lokalrådet arrangerer og lokalrådets politiske arbejde.

#AlleForBalle

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

Nyheder

Indkaldelse til Borgermøde

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,   Valg af dirigent Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit, Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden …

Referat for møde i Balle Lokalråd torsdag den 10. oktober 2019

Tilstede: Henrik, Trine, Ole, Martin, Peter, Carsten, Kristian, Merete, Jonas (ref.).  Mødet startede kl. 19.39. Jan ankom kl. 19.53. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat. Herunder opfølgning på punktet: Ungesituationen. Kan det bygges væk – kan det bedres ved dannelse/deltagelse i lokalsamfundet?. Referat: Carsten har spurgt om han må få tid i en …

Referat for møde i Balle Lokalråd d. 22.8.2019

Tilstede: Ole, Henrik, Jan, Martin, Carsten, Merete. Afbud: Peter. Gæst: Susanne Clausen, formand for Skolebestyrelsen, Balleskolen. Ref.: Jonas.   Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat. Referatet er godkendt.   Godkendelse af denne dagsorden.   Carsten Ørum Skytt: Kort drøftelse af, hvilken rolle Lokalrådet kan spille. Formanden for Øbg Fodbold og formanden for Skolebestyrelsen, …