Indkaldelse til Borgermøde

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,

 

  1. Valg af dirigent
  2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
    1. Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit,

Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden 1. april, med 14 dages varsel, til et ordinært borgermøde med regnskab, valg m.v., jfr. dagsordenspunkterne nedenfor.

  1. Suppleringsvalg til lokalrådet
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
  3. Eventuelt

 

Læs mere om begivenheden her

Trafikchikane på Balle Torv

Det har været et tilbagevendende ønske fra mange Balle-boer, at der etableres en chikane i et nuværende hul fra parkeringspladerne ved Rema1000 til de øvrige parkeringspladser på torvet. Hullet har tilladt biler at køre indover den primære cykel- og gangsti, som byens mindste skolebørn hver dag benytter frem og tilbage til skolen henover torvet. Silkeborg Kommune har nu etaberet en række trafik-pullert, således det ikke længere er muligt at passerer hullet med bil.

Nyt lokalråd valgt

Til borgermødet i sognegården d. 1. marts, blev næste periodes lokalråd valgt. Rådet sidder frem til senest 1. marts 2019.
 
Adskillige medlemmer ønskede genvalg. Ikke alle var på valg (halvdelen af rådets medlemmer vælges hvert andet år).
 
Rådets første formand, Jesper Dessau, blev genvalgt som medlem af rådet, men ønsker ikke at genvælges som formand. Næstformanden, Carsten Ørum Skytt, vikarierer formand frem til det nye råds første, konstituerende møde, forventet ultimo marts.
 
Kalder på en ny formand!
 
Vi mangler ét medlem for at være fuldtallige.
Vi mangler to suppleanter for at være fuldtallige.
 
Det siddende lokalråd kan udpege personer til besættelse af de ledige pladser. Kom og vær med!
 
Medlemmer af Balle Lokalråd 2018
KRISTIAN KEIS (nyt medlem)
MERETE JAGD ESMARCH (valgt)
PETER BANG OVERBY (genvalgt)
OLE RASMUSSEN (ikke på valg)
HENRIK STORGAARD MADSEN (ikke på valg)
MERETE JUUL HANSEN (genvalgt)
JESPER DESSAU (genvalgt)
JAN HARDER SKOVDAL (genvalgt)
CARSTEN ØRUM SKYTT (ikke på valg)