Historie

Balle Lokalråd blev etableret den 1. marts 2017 på et møde i Balle Sognehus.

Silkeborg Kommune har haft den målsætning at der i alle skoledistrikter skulle der etableres et lokalråd, der skulle være forbindelsen til kommunen. Af forskellige årsager var der aldrig blevet etaberet i råd i Balle, hvorfor vi faktisk var et af de sidste områder – der er nu lokalråd i hele Silkeborg kommune.

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, herunder de gode fællesskab i Balle i social- og kulturel forstand, samt et bindeled imellem offentlige myndigheder og borgerne. Endvidere skal lokalrådet skabe de bredest mulige  samarbejde om løsninger af lokale opgaver.

Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.

Lokalrådet består af op til 10 medlemmer, der bliver valgt på det årlige årsmøde. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær!