Aktuelle sager

Lokalplaner i høring

Følgende lokalplanforslag der omfatter Balle lokalområde og som er i høring

Lokalplan 12-025 .

Silkeborg Kommune offentliggør forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle . 

Silkeborg Byråd har 29. oktober 2018 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 6. november 2018 til og med 8. januar 2019.

Balle Lokalråd har sendt høringssvar!

Læs mere

 

Trafikforhold

Med den øgede befolkningsvækst i hele området, er der naturlig kommet et øget trafik. Vejene er ikke bygget til denne mængde trafik, oversigtsforholdene er ikke alle steder gode, ligesom vejene anvendes af mange bløde trafikanter, da der ikke alle steder til et fuldt udbygget stisystem. Der er specielt fokus på disse vejstrækninger,

H.C. Andersens Vej – Ballevej

Balle Kirkevej

Dalvejen

 

Adgangsforhold fra bydele

Gubsø kvarteret

Der er et ønske om, at der etableres en tunnel under Nordre Højmarks Vej fra Gubsøområdet til Højmarkskvarteret, således der kan opnås forbindelse til den øvrige del af stisystemet i Balle.

Astrid Lindsgrens kvarteret

Der er et klart behov for at få gennemtænkt hele stisystemet fra Astrid Lindgrens kvarteret til specielt skoler og institutioner ved Balle Torv. Med den hurtige værks i befolkningstallet i området, skal stisystemerne hurtigst muligt udbygges, således der ikke begynder at opstå farlige og uformelle stier.

 

Balle Torv

Multibane, rekreativt areal, mødested

Hvert år på Balle Torv, pryder byens juletræ ét af Balles absolut centrale knudepunkter parkeringspladsen, der binder skole, idræt, daginstitutioner og det lokale supermarked sammen.

Juletræet står i hjørnet af et større, ubenyttet grønt areal imellem skolen, den gamle sognegård og parkeringsarealerne.

På arealet er der plads til at udvikle et rekreativt areal med f.eks. en madpakke-pavillon, en info-tavle, bænke / klatre-genstande, og måske oven i købet: En (på sigt) oplyst multibane med bander / trådhegn mod parkeringssiden, hvor Balles børn, unge og legesyge sjæle i frit syn kan kaste sig ud i boldspil og dyst.