Referat Lokalrådsmøde d. 16/9-2020

Referat fra møde i Balle lokalråd 16. sept. 2020 hos Carsten

Til stede: Carsten, Sture, Martin, Ole, Christian, Lasse, Jonas, Trine

Afbud fra Jan og Henrik

Referent: Trine

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt. Under evt. behandles generalforsamlingen.

 1. Gennemgang + godkendelse af referat fra mødet d. 25. aug.

Jan ville følge op på Anitas planer for et løb i Balle. Vi spørger ham, om det er sket.

Fællesspisning er slået op på Facebook.

 1. Præsentation af hinanden + gentagelse af hidtidige opgaver for de nuværende medlemmer + goddaw til vores nye medlemmer.

Kort om vores to nye medlemmer:

Sture underviser på Viby Gymnasium i bl.a. psykologi. – Lasse arbejder i Flyvestation Karup for Flyvevåbnets Efterretningstjeneste.

 1. Spørgsmål fra vores nye medlemmer + løse tanker fra vores nye medlemmer til hvad de kunne tænke sig at arbejde med + kort introduktion til, hvordan vi arbejder (herunder også adgang til dropbox + ajourføring af kontakt-info) + gruppebillede.

Sture vil gerne arbejde med sociale arrangementer. Lasse er god til at netværke.

I dropboxen har vi alle vores gamle dokumenter + adresseliste over lokalrådets medlemmer.

Gruppebilledet blev udsat til et møde, hvor vi alle er til stede.

 1. Konstituering
 2. Kasserer – Henrik blev genvalgt
 3. Aktivitetesudvalg – Jan fortsætter som leder af aktivitetsudvalget.
 4. Politisk udvalg – Ole fortsætter som leder af politisk udvalg. Men han efterlyste flere med interesse for udvalgets arbejde.
 5. Formandskab – Carsten fortsætter som formand, men da han stiller op til byrådet, vil han ikke være formand efter næste generalforsamling. Han genopstiller dog gerne som almindeligt medlem af lokalrådet.
 6. Revisor – Carsten vil kontakte Morten Clausen og bede ham være revisor
 7. Andet? – Trine tjekker jævnligt vores mail, alleforballe@gmail.com

Generelt halter kommunikationen til borgerne, men vi tager det op på et temamøde (jf. punkt 8).

 1. Drøftelse / evaluering af borgermøde med kommunen 15.9 i forsamlingshuset
 2. Hvordan gik det (evt. Ole)
 3. Hvad nu / hvor går vi hen herfra?

Der har været stor interesse for mødet. Foruden de ca. 60 fremmødte, blev det fulgt af 50-80 mennesker på nettet.  Carsten var meget glad for det store fremmøde, og at problemerne med trafik og institutionspladser, grundet den store tilflytning til vores område, blev formuleret så klart (skarpt!) af flere mødedeltagere.

Jonas vil skrive flere kommentarer til kommunen. Der er mulighed for indsigelser frem til 12. okt. Ole vil lade borgerne komme med deres indspark og samle op på dem omkring d. 10., hvorefter han kan supplere med det borgerne ikke har berørt.

 1. Indspark fra Martin vedr. Balle Torv + orientering fra Jonas/Carsten om henvendelse fra Mikkel om at bistå proces / være med-drivkaraft til et projektoplæg.

Martin opfordrede til, at vi genoptager vores drøftelser med henblik på at udvikle et projekt for det ledige areal ved Balle Torv. Planerne skal på et særlig temamøde (jf. punkt 8).

 1. Planlægning af kommende møder (12/11-20, 15/1 21 og 9/3 21)
 2. Drøftelse af tematisering af møderne for at kvalificere arbejdet. Forslag:

Trafikmøde, Balle Torvmøde, åbent møde, andet . . .?

 1. Hvor afholdes møderne?

Mødet 12. nov. afholdes hos Christian med trafik som tema. Christian og Lasse laver oplæg til mødet.

Mødet 15. jan. afholdes hos Carsten som forsinket nytårstaffel og omhandler kommunikation.

Mødet 9. marts afholdes hos Martin og omhandler Balle Torv.

 1. Kommende aktiviteter
 2. Fællesspisning: Hvem kommer, hvem kan hjælpe?

Der er tilmeldingsfrist fredag i næste uge. Trine omtaler igen arrangementet i morgen på Facebook. Carsten, Sture og Trine mødes kl. 21 i Forsamlingshuset aftenen før for at sætte borde op m.m. Martin sørger for vin. Carsten sørger for, at der er øl og vand på lager og Anita og Trine står for maden.

 1. Juletræstænding: Hvem kommer, hvem skaffer, hvem kan hjælpe?

Der er juletræstænding på Balle Torv 27/11. Carsten, Jonas, Martin, Sture og Christian sætter lys på træet man. d. 23/11. De mødes hos Carsten kl. 19.30

 1. Fra politisk udvalg

Ole havde ingen yderligere kommentarer.

 1. Evt. – Referatet lægges på hjemmesiden.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *