Referat for møde i Balle Lokalråd torsdag den 10. oktober 2019

Tilstede: Henrik, Trine, Ole, Martin, Peter, Carsten, Kristian, Merete, Jonas (ref.).  Mødet startede kl. 19.39. Jan ankom kl. 19.53.

 1. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat.
  1. Herunder opfølgning på punktet: Ungesituationen. Kan det bygges væk – kan det bedres ved dannelse/deltagelse i lokalsamfundet?. Referat: Carsten har spurgt om han må få tid i en samfundsfagstime på Balleskolen til at præsentere lokalrådet. Susanne har viderebragt forespørgslen. Der er kontakt til en samfundsfagslærer. Der afventes den videre udvikling. Der har ikke været flere episoder med uro.
  2. Gelænderet ved REMA. Referat: Der er sat gelænder op. Jonas: Der arbejdes også på trappen ved undergangen under Viborgvej.
 2. Godkendelse af denne dagsorden. Referat:
 3. Høringssvar til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej. Referat: Ole: Høringen er lukket. Der er kommet 32 høringssvar. Den røde tråd i dem er indsigelser mod Håndværkervejs tilførsel til den nye ringvej samt indsigelser mod støjniveauet, hvis vurdering besværliggøres af det at terrænet ændres, hvilket vil have indflydelse på støjniveauet. Vi støtter at Håndværkervej ikke føres ud til Ringvejen da den ikke skal udvikle sig til en gennemfartsvej.
 4. Revision af buskøreplaner for lokalområdet. Referat: Ole: Der skal laves nye buskøreplaner til næste sommer. Hvis man tager morgen- eller eftermiddagsbussen for at nå toget i Silkeborg har man kun 4 minutter at skifte i. Vi har gjort den indsigelse at dette tidsrum er for kort.
 5. Kommuneplan 2020 – 2032 – introduktion den 16/9-19
  1. Vi er en del af delområde for Hvinningdal, Buskelund og Balle, og der er tale om meget overordnede planer
  2. Emner fra Balle Lokalråd til revision af kommuneplanen kunne være
   1. Integration af kommunens Outdoor koncept
   2. Overordnet plan for Balle Torv
 • Etablering af ’åbent’ samlingssted

Referat: Der skal lægges ny kommuneplan og arbejdet hermed går indtil udgangen af 2020. Der var en forespørgsel om Gubsøområdet, som ønskes indlagt under Balle lokalråd fremfor Skægkjær lokalråd. Det vil vi ikke modsætte os, men det er vigtigt at inddrage beboerne i Gubsø-området.

Har vi ønsker til kommuneplanen for Balleområdet? Ole har forslået opfriskning af de grønne områder som en form for implementering af Outdoor-koncepter. Desuden har Ole rådet til at der laves en plan for Balletorv. Desuden forslået at den gamle sognegård kunne gøres mere anvendelig for lokalområdets beboere.

Ole vil gerne vide om vi har andre forslag. Der vil blive afholdt høringsmøder i august/september 2020. Det planlægges vedtaget i byrådet i december 2020 til ikrafttrædelse 1.1.2021.

 1. Nærdemokratiudvalgsmøde den 24/9-19
  1. Silkeborg som demensvenlig kommune
  2. Information om arkitekturpolitik
  3. Revision af kommuneplanen

Referat: Ole og Trine deltog. Der var deltagelse fra 17 lokalråd. Vi er demensvenlig kommune, men det er demensområdet der er sparet på i den aktuelle sparerunde. Demenskonsulenterne skal herved være nedskåret fra 4 til 3 personer. Desuden blev der fortalt om kommunens kommende arkitekturpolitik. Der var også omtale af den nye kommuneplan.

 1. Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune den 3/10-19. Referat: Der var repræsentation fra 12 lokalråd. Vi er opfordret til at komme med input.
 2. Trafiksituationen i Balle. Referat: Vi synes at ventetiden ift. forbedringer af trafiksituationen er lang. Diskussion: Peter: Man kunne skrive til kommunen at man er utålmodig. Eller man kunne sætte en børnescooter ud på vejen for at lede trafikanternes opmærksomhed på børns tilstedeværelse i vejens nærhed. Ole: Måske har Okholm svært ved et trænge igennem i Plan- og vejudvalget. Kunne man mon hjælpe med at få de øvrigeudvalgsmedlemmers opmærksomhed? Jan: Taler for at lave happenings i god stemning. Kristian: Der er lavet en ny trafikmåling, som det ville være relevant at følge op på ift. den forrige måling. Carsten: Man kunne lave en kampagne hvor alle der synes at der køres for stærkt sætter børnelegetøj ud på fortovet på en bestemt dag. Peter: Man kunne kåre månedens gode bilist i Balle.

Beslutning: Vi kigger trafikmålingen igennem (Kristian) og skriver herefter til hele plan- og vejudvalget (Merete). Jan og Carsten laver en happening.

  1. Fremtidigt mødetidspunkt. Vi mødes kl. 19.30 med rullende ankomst.
  2. Dropbox: Diskussion af konceptet. Ingen ændringer.
  3. Peter: Der er lynforedrag d. 11.11. Der er ikke så mange tilmeldte og ikke så mange oplægsholdere. Der efterlyses flere deltagere. Der blev lagt et moderat til kraftigt pres på Kristian for at deltage.
  4. Carsten: Der skal rejses juletræ. Martin har en el-opgave at løse i den sammenhæng. Det skal være billigere end sidste år. Carsten, Jan, Martin og Jonas sætter lys på mandag d. 25.11. kl. 20. Henrik sørger for rehabilitering af Balle Brassband til d. 29.11. kl. 15.30. Carsten sørger for julemand og -mor.
  5. Der er fællesspisning d. 25.10. Overvejelser om hvordan vi skaffer forplejning. Merete er på sagen.
  6. Næste møde: d. 10.1.2020 hos Carsten kl. 17-18.30. Derefter spisning. Der er årsmøde d. 30.3.2020 kl. 20 på en endnu ukendt lokation. Carsten finder lokation.
  7. Jonas sender forslag til mødedatoer – 3 i 2020 og en i 2021 på skiftende ugedage.
  8. 20.10.2019/jh.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *