Referat for møde i Balle Lokalråd d. 22.8.2019

Tilstede: Ole, Henrik, Jan, Martin, Carsten, Merete.

Afbud: Peter.

Gæst: Susanne Clausen, formand for Skolebestyrelsen, Balleskolen.

Ref.: Jonas.

 

 1. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat.

Referatet er godkendt.

 

 1. Godkendelse af denne dagsorden.

 

 1. Carsten Ørum Skytt: Kort drøftelse af, hvilken rolle Lokalrådet kan spille. Formanden for Øbg Fodbold og formanden for Skolebestyrelsen, Susanne Clausen, deltager.

 

Referat: Den tidligere skoledirektør gik i en periode med lignende problemer aftenture i området og fandt ud af at dem, der lavede ’ballade’ var udefra og ældre end ventet. Pointe: Det kan være smart at gå en tur og tale med dem, man møder. Pointe: Der skal være plads til at de unge kan mødes alene uden forældre. Pointe: Måske er der for kedeligt her for unge mennesker. Der er behov for et mødested. Carsten: Mangler der så noget til de unge her i Balle? Jacob fra ØBG har meldt ind via Carsten: Man kunne lave en multibane med petanque og borde/bænkesæt. ØBG (hovedforeningen) er i dialog med skolebestyrelsen. ØBG kan bidrage med anlægsmidler. Skolen er forbeholden for forslaget. Det vil medføre udgifter til vedligeholdelse som ikke findes i skolebudgettet. Jan: Vi kender ikke baggrunden for det, der er sket. Det kan være nogen udefra. Der er mange spekulationer. Ole: Denne situation opstår igen og igen med intervaller. Hvis vi presser problemet væk herfra flytter det bare til vores naboer, så der er behov for et overordnet koordinerende tiltag i form af SSP. Henrik: Der vil være forskellige målgrupper. Målet må være at bekæmpe utryghed i befolkningen. Merete: Der har også været gravet glas ned i sandkasser – alvorligt. Carsten: Dette kan ikke løses ved at bygge nye ting. Det handler om kultur: At rydde op efter sig selv. At de unge skal føles sig accepteret i samfundet. Susanne: Der er allerede multibane på Buskelund. Måske kan en ny bane gøre at de unge finder den gode side frem af sig selv.

       Ole: Måske har vi ikke et godt nok grundlag for at handle og hvad skal egentlig være vores rolle? Burde ungdomsskolen og SSP have en rolle?

       Henrik: Hvis problemet kommer udefra hjælper det ikke noget at vi gør alt muligt. Mangler vi ikke noget viden?

       Kristian: Man kunne bygge nogle shelters ved Rema ved petanque-banen.

       Jan: Faktisk har det vist sig at lokalsamfundet har behandlet situationen ok godt.

       Carsten: SSP var hurtigt på banen. Facebookgruppen reagerede også på det, vel modereret af Carsten.

       Susanne Clausen vil konferere med de øvrige skolebestyrelser.

       Vi følger op på dette på vores næste møde.

Carsten inviterede Susanne til at tage kontakt til nogle unge mennesker på skolen mhp deltagelse i lokalsamfundet.

 

 1. Ole Rasmussen: Der kommer lokalplanforslag vedrørende, ’Forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Alderslyst’til høring i 4 uger fra slutningen af august. Du kan se information her https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/#/lokalplanid/919 Denne lokalplan vedrører delvis vores lokalområdet (Alderslyst må være den anden part), hvorfor vi bør forholde os til forslaget!

Referat.: Ole er i tvivl om hvorvidt der kommen et mere detaljeret forslag man kan komme indsigelser til. Carsten og Ole er på sagen.

 

 1. Ole Rasmussen: Til orientering kommer der ’Forslag til lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget, Alderslyst. Byrådet skal sidst i august godkende, at forslag til lokalplan 11-016 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger. Lokalplansforslaget består af en dagligvarebutik, fastfood-restaurant samt tankstation og vaskehal. Du kan se mere om forslaget her https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/#/lokalplanid/924

Referat.: Orienteringspunkt.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på informationsmøde om trafikforhold.

Referat: Det var et godt møde selvom tiden skred. Kristian: Der er behov for opfølgning på trafikmålinger. Kristian er ved at lave en skriftlig opfølgning. Der er overvejelser omkring trafikafviklingen ved rundkørslen ved kirken. Merete har fulgt op på mødet med kommunen og det lyder til at der er sket nogle misforståelser, som Merete har forsøgt at udrede. Merete har spurgt om man kunne gøre bumpene på den nedre ende af Balle Kirkevej mere skrappe og om man kan gøre noget ved den tværgående trafik Lille Ballevej -> H. C. Andersensvej.

Carsten: Vi skal ikke tro vi kan komme med for specifikke ideer.

Merete: Der er afsat penge til forbedring af skoleveje. Det kunne være et argument vi kan bruge.

Ole: Vi skal påvirke politikerne fremfor embedsmændene.

Carsten og Merete vil fortsætte med at følge op på politisk niveau og embedsmandsniveau. Fokuspunkter er: Bump, tværgående trafik og trafik på øster bordingvej fremfor balle kirkevej.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på husstandsomdeling.

Referat: Vi fik for få foldere trykt. Det var sjovt at gå rundt. Økonomien i det holder. Trine: Der er måske nogle der har mistolket det som reklamer. Kan det ændres til næste gang? Da hjemmesiden har været nede er der ikke kommet flere tilmeldte til nyhedsbrevet.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på Sct. Hans arrangement.

Referat:

Jan: Tak til Trine for hjælpen. Der skal ikke være for meget i det. Måske ikke engang en konferencier? Måske skal det bare ikke være Jan.

Ole: Fint arrangement. Det er forkasteligt at ændre tidspunktet efter annonceringen. Der var tale om en vurdering i en konkret situation foretaget af arrangørerne. Kort diskussion ved konferencebordet heraf.

Trine: Der bør være en tale.

Merete: Jeg savner ikke at der bliver sagt så meget. Der foregår allerede mange ting. Jonas: Måske en lokalpolitiker vil holde tale en anden gang. Ole: Den ældre generation vil holde af at der er tale. Trine: Salget af klistermærker indbragte kr. 2.296. Carsten: Jeg vil gerne holde tale igen til næste år. Andre er også velkomne. Der er også muligheden for at invitere andre.

 

 1. Merete Hansen: Fællesspisning og fredagsbar den 25. oktober (inkl. salg af drikkevarer og klistermærker).

Referat: Vi gør som sidste år men med hævede priser. Plus: Der bliver slag af klistermærker.

 

 1. Trine Volf: Der ønskes en orientering om, hvad der sket i sagen om gelænder ved Rema-trappen. Carsten har skrevet til kommune og der er ikke sket noget. Jan: Man kan evt. skrive til vist nok vejmyndighed@silkeborgkommune.dk med små ting der skal ordnes. Alternativt punktet Giv et praj på hjemmesiden. Trine følger op.

 

 1. Peter Bang Overby: I forhold til dagsordenen kunne det være interessant at høre kommunen om en status på shelteret i skoven ved svømmehallen. Har kommunen planer om at renovere/genopbygge det efter den påsatte brand? Kan de evt. levere materialerne, og så kan vi levere mandskab? 
  Referat: Udskydes.

 

 1. Peter Bang Overby: Jeg har skrevet til Tom fra menighedsrådet for at høre, om vi må låne Sognegården til en omgang Lynforedrag enten mandag den 4., 11. eller 18. november, men jeg afventer svar.

Referat: Der afholdes lynforedrag d. 11.11.2019 i Balle Sognegård.

Opfølgning: Peter B. O. er tovholder og melder ud ved behov for hjælp.

 

 1. Jonas Hessler: Valg af Revisor. Jeg har truffet aftale med Lasse Korsgaard Christensen, som gerne vil hjælpe.

Referat: Lasse Korsgaard Christensen, tlf. Nr. 20814178. Henrik følger op.

 

 1.  

 

 1. Jan: Silkeborg Kommunes klimakoordinator har bedt om hjælp.
  1. Referat: SiKo skal være CO2neutralt i 2025. Der indkaldes til et møde for lokalråd.
 2. Martin: Hvordan søger man fonde?
  1. Referat: Merete har erfaring med det fra arbejdet. Man skal være meget præcis og følge de enkelte fondes kriterier. Der findes oversigter. Måske fokusere på lokale fonde. Ole: Måske er der penge at finde ud fra kommunens Outdoor-status.
 3. Carsten: Temamøde for lokalråd d. 24.9.
  1. Referat: Der er inviteret til temamøde. Det foregår fra kl. 17-19 i medborgerhuset. Sundhed og omsorg tilbyder at fortælle om Demensvenlig kommune. Arkitetur. Den næste kommuneplan frem til 2032. Ole og Trine vil gerne deltage.
 4. Carsten: alleforballe.dk
  1. Referat: Hjemmesiden er nu betalt og oppe at køre igen. Jonas forslog at tilmelde betalingen til BetalingsService.

 

Ref. JH. 1.9.2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *