Referat fra møde i Balle Lokalråd d. 13. maj 2019

Referent: Henrik
Afbud: Jonas, Jan

Pkt.

 

1

Referat fra sidste møde godkendt uden ændringer

 

2

Dagsorden til dagens møde godkendt

 

3

Informationsmøde om trafik i Balle d. 15. maj:

 

Det aktuelle referat er skrevet eftermødet, og referenten tillader sig at konkludere, at det var et rigtigt godt møde med en meget konstruktiv og gensidigt respektfuld tone.

 

Men det er jo ofte det der sker, når mødet er så godt forberedt, som tilfældet var ? Tak til Merete og Kristian.

 

4

Budget

 

Stor tak til Brdr. D samt Blomst og Gren for sponsorstøtte til den husstandsomdelte flyer.

 

Vores MobilePay virker (889944), og der er allerede tilflydt foreningen 20,25 kr.

 

Trine har sat gang i trykning af støtte-klistermærker. I den bedste af alle verdener genererer det alene ca. 9.000 kr. i indtægt. Smukt arbejde, Trine!

 

Muligheden for en fundraiser-middag blev drøftet – eventuelt med BigBand-koncert!

 

Tak til Jimmy for at støtte os bl.a. til Sct. Hans. Husk at køb ind i Rema1000!

 

Vi skal arbejde lidt mere aktivt med budgettet for at sikre, at vi får så meget ud af vores (få) midler som muligt.

 

Forventelige poster i den kommende periode – indtil næste Borgermøde:

 

Juletræ

 

 

 

her har vi hidtil givet 2.750 kr. for transport. I år skalerer vi ned, og ser om vi ikke kan klare det for betydeligt mindre: et træ, vi selv kan transportere, og en flaske vin til den glade giver.

Fællesspisning

Forventet omkostning på 2.000 kr. + indtægter ved salg af øl/vin

Web hotel

Her kan vi givetvis finde en bedre pris end den nuværende

 

Lokaler

Vi skal udnytte de eksisterende muligheder bedst muligt – blandt andet muligheden for at låne Sognehuset

 

Lynforedrag

Vi håber at kunne afholde et/to arrangementer (tak, Peter!) i løbet af perioden. Det koster forventeligt 500-1.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Folderen er efter mødet blevet kvalificeret, og sendes snarest i trykken. Tak til Ole for det store koordinerende og skrivende arbejde.

 

6

Sjovt – der har jeg ikke nogeret noget. Fik vi det vendt?

 

7

Nyt fra aktivitetsudvalget:

 

I forhold til Sct.Hans er Jan tovholder, og Trine og Martin hjælper gerne.

 

For egen regning kan referenten foreslå (højest ureglementeret!), at de overskydende vand fra Informationsmødet d. 15. maj samt et overskud fra Borgermødet i marts sættes til salg formedelst 10 kr. pr. genstand. Nu har vi jo MobilePay til at håndtere betalingen!

 

Hvis vi spørger pænt kan vi måske få lov til at sætte varerne hos Jimmy en dag før, sådan at vi kan levere KOLDE vand og øl.

 

Kassereren skal gerne bemande en bod.

 

8

Nyt fra politisk udvalg

 

Ole orienterede – man kan som bekendt altid holde sig ajour ved at se mødereferater.

9

Næste møde

 

22. august 2019 kl. 20:00 – hos Kristian – Balle Kirkevej 17B

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *