Planer for nyt erhvervsområde vedtaget

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for et nyt erhvervsområde mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej. Planforslagene har været i høring, og er kom der fire høringssvar. Efter høringsperioden er der i lokalplanen lavet nogle ændringer. I lokalplanen er der blevet indskrevet, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til bebyggelse og andre faste anlæg som hegn og støjvolde mellem motorvejen og motorvejsbyggelinjen, og at der ikke må sættes reklamer op i området, der grænser op til motorvejen. Det nye erhvervsområde skal give mulighed for erhvervs- og butiksbyggeri med pladskrævende varegrupper i op til to etager og 12 m. Der er også lavet en frivillig udbygningsaftale med en ansøger til et byggeri i området. Det betyder, at ansøgeren vil betale omkostningerne til svingbaner, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 14, byrådet 29.10.2018, punkt 12)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *