Planer for nyt boligområde vedtaget

Plan- og Vejudvalget har indstillet til byrådet at vedtage et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et nyt boligområde sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup. Det er ejeren af Nordre Højmarksvej 21, der ønsker, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planerne er nu vedtaget, så der kan bygges 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Planerne har været i otte ugers høring, og der er kommet tre høringssvar. Der er efter høringsperioden lavet nogle tilføjelser til lokalplanen. Det er, at skiltning i området kræver en godkendelse fra Vejdirektoratet, og at der kan placeres mindre bygninger som skure og carporte i vejskel, hvis nogle krav overholdes.
(Plan- og Vejudvalg 01.10.2018, punkt 13)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *