Seks nye parcelhuse på Dalvejen

Dalvejen 34 ligger hen som en ubenyttet grund på ca. 6.100 m2. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune, og nu vil Ejendomsafdelingen udstykke seks grunde til parcelhuse på arealet for at udnytte området, som ligger i et parcelhuskvarter. Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en bebyggelsesplan, hvor der er en max højde på 8,5 meter for husene. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Grunden skal ifølge lokalplanen bruges til centerfunktioner og offentlige formål. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området, hvis projektet skal realiseres. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en ny lokalplanen for området kan begynde. Forslaget til en ny lokalplan vil blive sendt i offentlig høring.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2018, punkt 10)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *