Planer godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej

Lokalplansforslaget og et tillæg til kommuneplanen er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har anbefalet at godkende dem. Lokalplanen giver mulighed for ca. 177 tæt-lave boliger i èt og to plan med udstykninger på min 200 m2 og 9 parcelhuse med udstykninger på min. 700 m2 på et areal på ca. 10,6 ha. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at byudvikle arealet til boligformål. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i centeret af den gravhøj som ligger i fredskoven vest for området. Boligvejenes forløb anlægges som stråler ud fra gravhøjens centrum. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin, som med kommuneplantillægget skal blive til boligområdet. I stedet etableres der regnvandsbassiner mod Nordre Højmarksvej. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Planerne kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 13, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 6, Byrådet, 27.08.2018, punkt 10)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *