Lokalplan godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Lokalplanen for boligområdet er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget har anbefalet at godkende den. Lokalplanen dækker ejendommene Øster Bordingvej 8 og Brunbakkevej 7 på i alt ca. 7 ha. Lokalplanen giver mulighed for at 15 parcelhuse med udstykninger på 700-1.000 m2 og ca. 70 rækkehuse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 40 %. Området er meget kuperet, og der er ingen særlige bestemmelser for bebyggelsens udformning. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Lokalplanen kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 12, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 7, Byrådet, 27.08.2018, punkt 9)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *