Lokalplan for erhvervsområde

Mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej er der lavet en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Området er i dag ubebygget og ubrugt, og kan med den nuværende lokalplan bruges til tekniske anlæg. Med den nye planer skal der gives mulighed for at erhverv eller butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge området med stor tilgængelighed og synlighed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til to etager og 12 m, og den sætter krav til etablering af parkeringspladser, vendemuligheder og en samlet befæstelse på 60 % af grunden. Vejadgangen er placeret i den sydlige del af området, hvor afstanden til rundkørslen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupsvej er størst. En ansøger til en del af området har sendt et udkast til en frivillig udbygningsaftale omring svingbaner. Ansøger vil betale omkostningerne til svingbanerne, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen og sende planerne i høring i otte uger. Den frivillige udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes, fordi planerne ikke medføre væsentlige gener eller påvirkninger. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 22, Byrådet, 18.06.2018, punkt 11)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *