Godkendelse af plan er for nyt boligområde

Mellem Nordre Højmarksvej og motorvejen er der blevet lavet en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 100 boliger, hvor 80 er rækkehuse og 20 er parcelhuse, hvor der nogle steder kan bygges op til to etager. Den samlede bebyggelsesprocent for området ligger mellem 13 % og 15 % alt efter udnyttelsesgraden af delområderne. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha og har en afstand på ca. 650 meter i luftlinje til nærmeste tilkørsel til motorvejen. Planen udlægger også et område til at etablere en stitunnel, så bløde trafikanter sikkert kan krydse Nordre Højmarksvej. Der skal etableres vejadgang fra rundkørslen ved Nordre Højmarksvej/Høje Kejlstrupvej. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet til at godkende et tillæg kommuneplanen og lokalplanen og sende ændringerne i otte ugers høring. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 8, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 23, Byrådet, 18.06.2018, punkt 12)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *