Besøgscenter for klassiske biler i Balle

Nord for Balle Kirkeby, og lige på den anden side af Viborgvej har en bygherre sendt et projektforslag for et besøgscenter for klassiske biler med værksted, salgsforretning, showroom, restaurant, klub- og konferencefaciliteter. I dag består området af landbrugsjord. Projektforslaget viser et bygningskompleks i fem længer, opført i mursten og med metal-tag og dækker et areal på 3.598 m2, hvoraf de 1.469 m2 er overdækket. Se en visualisering af byggeriet på side 39 via linket her. Byggeriet er orienteret mod Gubsø og ådalen. Vejadgang er via Nordre Højmarksvej/Hestehavevej. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en lokalplan med udgangspunkt i projektforslaget og et kommunetillæg, som ændrer området fra boligformål til offentlige formål. Det vurderes, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der igangsættes en tre ugers forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Klima- og Miljøudvalget har samtidig besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne blandt andet på grund af den øgede trafik, at projektet ligger inden for kirkebyggelinje og om projektet kan påvirke engområdet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 11, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 19)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *