Nyt lokalråd valgt

Til borgermødet i sognegården d. 1. marts, blev næste periodes lokalråd valgt. Rådet sidder frem til senest 1. marts 2019.
 
Adskillige medlemmer ønskede genvalg. Ikke alle var på valg (halvdelen af rådets medlemmer vælges hvert andet år).
 
Rådets første formand, Jesper Dessau, blev genvalgt som medlem af rådet, men ønsker ikke at genvælges som formand. Næstformanden, Carsten Ørum Skytt, vikarierer formand frem til det nye råds første, konstituerende møde, forventet ultimo marts.
 
Kalder på en ny formand!
 
Vi mangler ét medlem for at være fuldtallige.
Vi mangler to suppleanter for at være fuldtallige.
 
Det siddende lokalråd kan udpege personer til besættelse af de ledige pladser. Kom og vær med!
 
Medlemmer af Balle Lokalråd 2018
KRISTIAN KEIS (nyt medlem)
MERETE JAGD ESMARCH (valgt)
PETER BANG OVERBY (genvalgt)
OLE RASMUSSEN (ikke på valg)
HENRIK STORGAARD MADSEN (ikke på valg)
MERETE JUUL HANSEN (genvalgt)
JESPER DESSAU (genvalgt)
JAN HARDER SKOVDAL (genvalgt)
CARSTEN ØRUM SKYTT (ikke på valg)

Boligbyggeri på Birkeskrænten

Mellem Højmarkstoften og Brand og Redning på Kejlstrupvej har ejeren af grunden søgt om dispensation fra lokalplan 12-013. På det ca. 26.000 m2 store areal er ejerens plan at bygge 52 boliger på 130-135 m2 på tre forskellige boligtyper i to plan. Der er vejadgang til området via den nye vej Birkeskrænten med forbindelse til Kejlstrupvej. Projektet passer ikke med lokalplanen omkring grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give dispensation fra lokalplanen, da der ikke er væsentlige afvigelser, og projektet ikke strider imod lokalplanens principper.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 6)