UDSAT Indkaldelse til Borgermøde

GRUNDET REGERINGS UDSPIL ANG. CORONA VIRUS, HAR VI VALGT AT UDSKYDE BORGERMØDET.

VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO.

 

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,

 

  1. Valg af dirigent
  2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
    1. Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit,

Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden 1. april, med 14 dages varsel, til et ordinært borgermøde med regnskab, valg m.v., jfr. dagsordenspunkterne nedenfor.

  1. Suppleringsvalg til lokalrådet
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
  3. Eventuelt

 

Læs mere om begivenheden her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *