Referat møde i det politiske udvalg d. 29/4-19

Til stede: Ole, Carsten, Henrik

Pkt. 1:            Dagsorden godkendt – referent: Henrik

 

Pkt. 2:            Hvor går grænserne mellem Lokalrådets arbejdsgrupper? Det politiske udvalg følger med stor interesse det borgermøde, der afholdes midt maj. Det er et relevant møde med en særdeles relevant dagsorden, og udfaldet bliver spændende.

                      Generelt tænker vi, at kontakten til nærdemokrati-udvalget, arbejdet med lokalplaner og lignende forankres i politisk udvalg – primært for at sikre en rød tråd i samarbejde mellem Lokalrådet og de politiske organer i Silkeborg Kommune.

Pkt. 3:            Temaaftenen i oktober om Forsamlingshusets fremtid gav mange resultater, men der skete ikke så meget bagefter.

                      Virkeligheden er måske bare, at huset indtil videre hviler i sig selv. Der mangler økonomi til at løbe noget nyt i gang, og tiden er måske bare ikke moden til at sætte det store i gang.

Pkt. 4:            Skal kontakten med botilbuddet H. C. Branners Vej opretholdes? Henrik stikker lige hovedet ind og hører ledelsen deroppe om, hvordan det går. Specifikt synes vi der trænger til beplantning ud mod Balle Kirkevej, en generel oprydning på arealet, samt måske nogen spilleregler for, hvordan ude-arealerne anvendes i aften-/nattetimerne.

Pkt. 5:            15. maj er der planlagt et borgermøde – det primære fokus ligger på trafiksikkerheden omkring Brokbjergvej. Vi skal snarest muligt ha’ annonceret mødet. MJA bør adviseres om mødet.

                      Vi tænker, at det umiddelbart ligner en meddelelsessag fra SK, hvor forvaltningen så kan oplyse det politiske niveau om, at der har været afholdt en borgerhøring. Eventuelt kunne man invitere de lokale politikere til et møde på vores boldgade – for at få fornemmelse for, hvad der sker i magtens korridorer.   

Pol. Udvalg afventer resultatet af mødet d. 15. maj – og så må vi se, hvilke opgaver det kan kaste af sig.

Pkt. 6:            20.-21. september er der folkemøde. Ved sidste møde var Gødvad med – skal vi? Det prioriterer vi ikke lige nu.

Pkt. 7:            Samarbejde med nabo-lokalrådene – er det noget vi skal prioritere? Vi HAR fælles interesser eksempelvis omkring nye lokalplaner, og koordinerede indsatser kunne være en god ide.

                      Carsten inviterer lokalrådene Hvinningdal, Buskelund og Skægkær til et fyraftensmøde (16:30 til 17:30) – og så må vi se, om der dukker nogen op.

Pkt. 8:            Nyt omkring lokalplaner – Ole orienterer:

  • Byggeriet med de klassiske biler: det er mærkeligt, at vores indsigelser er afvist af embedsmændene og politikerne uden en reel dialog. Den foreslåede lokalplan er faktisk godkendt i byrådet. Vi kan indtil videre blot være glade for, at vi HAR gjort opmærksom på en potentiel problematik omkring trafik-belastningen.
  • Der er godkendt en lokalplan for området omkring kraftvarme-værket. Det gik lidt stærkt.

 

  • Boligområdet for enden af Dalvejen med udstykning af 6-7 grunde.

 

  • Udbygningen øst for Øster Bordingvej (Astrid Lindgrens kvarteret) går meget hurtigt.

 

  • Noget af den gamle Nordre Højmarksvej nedlægges som offentlig vej. Uproblematisk.

 

Pkt. 9:            Eventuelt

                      Befolkningsprognose: Balleskolens distrikt 5.578 indbyggere. Der prognosticeres med 1.000 mere i 2030. Det kunne være sjovt at se, HVOR mange huse – andelen af ejer- og lejerboliger.

                      Vores MobilePay-nummer virker! 889944.

                      Folder:

                      Nye datoer: onsdag d. 26. februar 2020 – Borgermøde. Start kl. 20.00.

                      Format: A5 med tryk på begge sider. Annoncer på bagsiden. Forsiden med datoer. Carsten spørger på FB om der er nogen, der kender et godt/billigt trykkeri.

Nyt med: Har Peter et nyt Petja Kussta med? Mad og mænd? Trines klub?

 

Køreplan: der er møde d. 13. maj hos Trine.

 

/Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *