Værksted og besøgscenter for klassiske biler miljøgodkendt

Klima- og Miljøudvalget godkender miljøvurderingen af kommune- og lokalplanen for et besøgscenter for klassiske biler nord for Hestehavevej. Besøgscenteret kommer også til at indeholde værksted, showroom, kontor, restaurant og konferencefaciliteter. Besøgscenteret er blevet miljøvurderet i forhold til påvirkning af Balle Kirke, engområdet ved Gubsø og trafik til besøgscenteret. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at besøgscenteret ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til kirken, og at engområdet ikke vil blive væsentlig negativ påvirket. Den daglige trafik til og fra besøgscenteret er oplyst til ca. 5 medarbejdere. Der vil ikke være daglig besøgende. I stedet forventes det, at der bliver holdt ca. 20 arrangementer årligt med maks. 100 personer, og 1-2 gange om måneden kan der forventes meget trafik. Støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens støjgrænser bliver overholdt, og at den øgede trafik ikke har en væsentlig negativ effekt.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2018, punkt 5)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *