Planer for værksted og besøgscenter for klassiske biler i høring

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt at sende planerne for et besøgscenter for klassiske biler med værksted i otte ugers høring. Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen gør det muligt at bygge et besøgscenter og værksted nord for Hestehavevej. Lokalplanen tillader at et bygningskompleks på ca. 6.000 m2, som må opføres i op til 8,5 meters højde. Bebyggelsens facade skal fremstå i afdæmpede jordfarver. Forud for tillægget til kommuneplanen blev der i en forhøring indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der er modtaget tre høringssvar, som udtrykker bekymring for at trafikken til besøgscenteret går via Hestehavevej, som er et boligområde. En borgergruppe har fremsendt tre forslag til alternative linjeføringer med adgang fra nord ved Gubsø-området. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at alle forslag er i konflikt med naturbeskyttelsesinteresser, og derfor ikke kan anbefales.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 16, byrådet, 29.10.2018, punkt 14)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *