Ingen miljøvurdering for et nyt, mindre boligområde på Dalvejen

Silkeborg Kommune ejer af Dalvejen 34, som ligger ubenyttet hen, og vil udstykke grunden til seks parcelhuse. Der er lavet en miljøscreening af bebyggelsesplanen, som viser, at trafikstøj og håndtering af regnvand kan være mulige konflikter. Grænseværdierne for støj overholdes stort set i hele området. På et lille stykke langs Dalvejen er grænseværdien for de udendørs opholdsarealer dog overskredet for to grunde i bebyggelsesplanen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det vil være en væsentlig forringelse af områdets tilpasning at etablere støjskærme i parcelhuskvarteret. Omkring håndtering af regnvand er tre grunde egnet til nedsivning og tre er ikke. Derfor skal tre grunde kobles på kloak og tre grunde håndtere regnvand på egen grund. På baggrund af screening og den reviderede bebyggelsesplan vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planen ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke laves en miljøvurdering af planerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 7)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *