Nye løsninger til håndtering af regnvand

Imellem Brunbakkevej og motorvejen i den vestligste del skal der placeres et regnvandsbassin, pumpestation, ledninger og afløb fra regnvandsbassinet til Lemming Å. Der skal også laves adgangsvej til regnvandshåndteringen. De nye løsninger skal modtage tag- og overfladevand fra de kommende huse ved Astrid Lindgrens Vej og to eksisterende kloakoplande ved Villekullavej og Balle Husevej. Ved Viborgvej, mellem motorvejen og Nordre Højmarksvej, skal der placeres en afløbsledning fra et regnvandsbassin, som skal have udløb i Skægkær bæk. Desuden skal der nær Midtjysk Brand & Redning ved Høje Kejlstrupsvej placeres et nyt regnvandsbassin med afløb til Søholt Bæk. Bassinet modtager tag- og overfladevand fra kloakoplande i Høje Kejlstrup. Til sammen udgør de tre løsninger et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *